ul. Wyzwolenia 147, 44-337 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 47-639-21, tel. kom. 0-502 248 629
email: biuro@budomix.go3.pl, NIP: 633-000-77-87

O firmie

Zakład prowadzi działalność od 15.03.1993r. Dotychczas wykonywaliśmy szereg zadań o oferowanym profilu głównie dla:

  • » Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju - nawierzchnie chodników, parkingi, place z płytek i kształtek betonowych, budowa i przebudowa schodów terenowych, remonty i budowa kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych, roboty drogowe- w tym naprawy nawierzchni, montaż barier drogowych energochłonnych.
  • » Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - remonty i budowa instalacji i sieci wod.-kan., roboty drogowe- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, chodniki, parkingi oraz drobne roboty ogólnobudowlane.
  • » ZGM Rybnik oraz ZGKiM Czerwionka-Leszczyny - remonty kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wymiana przyłączy do budynków mieszkalnych.
  • » STATOIL Polska sp. z o.o. W-wa - roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszących, wycinka drzew, niwelacja terenu.
  • » PKN Orlen S.A. - roboty ogólnobudowlane malarskie, murarsko-tynkarskie, instalacyjne wod.-kan. wewnętrzne i zewnętrzne – w stacji paliw nr 115 i stacji nr 251 wraz z przebudową frontu budynku stacji nr 251 wg PT, wykonaniem podjazdów, chodników i parkingu.

Nasze referencje

Referencje od UM w Jastrzębiu Zdroju
UM w Jastrzębiu Zdroju
Referencje od Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Referencje od firmy Terbog z Jastrzębia Zdroju
Terbog (Jastrzębie Zdrój)
>Referencje od UM w Jastrzębiu Zdroju
UM w Jastrzębiu Zdroju
Stacja CPN (obecnie Orlen)
Stacja CPN (obecnie Orlen)
Referencje od UM Jastrzębie Zdrój, str.1
UM Jastrzębie Zdrój, str.1
Referencje od UM Jastrzębie Zdrój, str.2
UM Jastrzębie Zdrój, str.2
Referencje od UM Jastrzębie Zdrój, str.3
UM Jastrzębie Zdrój, str.3
Oferta
O firmie
Kontakt
Powrót do strony głównej
Przebudowa stacji paliw nr 251 w Jastrzębiu Zdroju. Parking, podjazdy, chodnik przy stacji paliw nr 251 w Jastrzębiu Zdroju. Schody terenowe przy budynku jednorodzinnym w Jastrzębiu Zdroju. Pomost dla pieszych z ul. 1-Maja do Żeromskiego w Jastrzębiu Zdroju. Schody terenowe przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu Zdroju. Schody terenowe do parku im. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju. Bariery chodnikowe przy ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu Zdroju. Bariery energochłonne przy ul. Granicznej w Jastrzębiu Zdroju. Bariery energochłonne przy ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu Zdroju.
web design: Go3.pl